terrasse på jord

Skab det bedste fundament for din terrasse på jord

Et af de vigtigste trin i processen, når du skal lave din egen terrasse, er at skabe det bedste fundament for din terrasse. I denne artikel får du en guide til at lave en terrasse på jord. For uden et godt fundament – ingen holdbar terrasse. Det er derfor afgørende for at din terrasse holder mange år.

Guide til fundament for terrasse på jord

Denne guide har til hensigt at hjælpe dig i mål med at skabe det bedste fundament for din terrasse.

Trin 1: Skab en solid bund

De fleste er desværre ikke så heldige at have en solid bund til terrassen fra begyndelsen. Derfor er det nødvendigt selv at skabe denne bund. Det gør du ved først at måle terrassen op i den form og størrelse, som du ønsker det. I hvert af terrassens hjørner placeres en stolpe, og imellem hver stolpe trækkes en snor, så terrassens areal er tydelig at se.

Det er vigtigt at snorene placeres godt og bliver siddende under hele arbejdet med at skabe grundlaget for din terrasse. De vil nemlig udgøre skabelonen for din terrasse. Hvis ikke du er tilfreds med terrassens størrelse eller form, så er det nu du skal rette det til. Det er muligt at rette undervejs, men det bedste er, at lave snoren blive siddende og være rettesnor under hele arbejdet.

Til dette trin skal du bruge følgende remedier og værktøj: Stolper, hammer og snor.

Trin 2: Grav jord væk og gør plads til fundamentet

Når snorene er placeret og tydeligt viser terrassens form, er du klar til at grave overskydende overflade væk. Det kan være, du skal fjerne et lag græs, og grave jord eller sand væk, alt efter hvilken form for jordbund der er tale om. Det kan være et mere eller mindre simpelt arbejde, alt efter hvor blød eller hård jorden har.

Gravearbejdet er nødvendigt for at give plads og luft under terrassebrædderne. Under brædderne skal der nemlig udarbejdes et fundament til din terrasse, særligt hvis du laver en terrasse af træ af terrassebrædder. Det giver plads til at udføre næste trin, trin 3.

Hvis du skal lave en terrasse med fliser eller sten er det ikke nødvendigt at grave så langt ned, da der ikke behøver være luft mellem jord og selve terrassen.

Til dette trin skal du bruge følgende remedier og værktøj: Graveredskaber – skovl og spade.

Trin 3: Placer din stabilgrus

Når du har gravet ud er du nu klar til næste trin. Al den jord, du har fjernet, giver plads til at lave selve fundamentet til din terrasse. Her skal være både stabilgrus, læggegrus og strøer. Dette skal udgøre selve fundamentet til din terrasse, som placeres på jorden.

Også hvis din terrasse skal laves af fliser er det en god idé, at bruge både stabilgrus og læggegrus. Stabilgrus – navnet siger næsten sig selv sig selv. Denne form for grus sikrer, at din terrasse bliver stabil. Selvom fliser i sig selv er giver et jævnt plan, kan underlaget stabiliseres yderligere ved hjælp af stabilgrus og læggegrus.

Men på trin 3 handler det først og fremmest om stabilgrus. Når du er færdig med at grave jord væk, skal jordens planes ud. Herefter lægger du mindst 20 cm stabilgrus ud. Gruset skal efterfølgende komprimeres med en pladevibrator.

Til dette trin skal du bruge følgende remedier og værktøj: Stabilgrus, tommestok og pladevibrator. Husk høreværn når du bruger pladevibratoren!

Trin 4: Mål højden på fundamentet og ret til

Undervejs i processen er det vigtigt, at du bruger dine rettesnore til at se, om du får skabt en plan overflade i det område, hvor du ønsker at din terrasse skal ligge.

Det er desuden vigtigt at måle højden på de forskellige lag, eksempelvis laget af stabilgrus, for at sikre at du har den rette højde. Har du fået placeret for lidt stabilgrus i første omgang, må du igang igen og endnu engang køre med pladevibratoren. Har du på den anden side fået lagt for meget stabilgrus må du fjerne noget af det igen.

Det er altså sammen nødvendigt for at sikre et stabilt grundlag.

Trin 5: Læg din læggegrus

Du er nu kommet til at lægge din læggegrus. Her er det igen frem med tommestokken, for du skal kun lægge 2 cm læggegrus oven på den kompakte stabilgrus. Læggegruset sørger for at skabe en fuldstændig plan og stabil top på dit fundament.

Til dette trin skal du bruge følgende remedier og værktøj: Læggegrus, tommestok og eventuelt en planke til at jævne læggegruset ud med.


terrasse-mod-mur
Et godt fundament er helt afgørende for, at din terrasse bliver for den skal. Det gør at den holder længe, og at du ikke behøver være nervøs for, om den skrider efter en tids brug. Det er derfor godt givet ud at følge guiden trin for trin, og ikke springe over hvor gærdet er lavest. Et godt håndværk er meget mere tilfredsstillende end et hurtigt fiks-fakseri.

Fundamentet til terrasse: Terrasse af træ eller med fliser

Du er nu i mål med de mest grundlæggende elementer til at skabe en god, stabil terrasse på jord. Den videre proces med at bygge terrassen afhænger af, hvilken form for terrasse der er tale om. Du vil nu blive præsenteret for, hvad du skal gøre ved henholdsvis en terrasse af træbrædder og en terrasse af fliser.

Terrasse af fliser – den videre proces

Hvis din terrasse skal være af fliser er du næsten i mål med din proces. Fliserne kan nemlig placeres direkte oven på dit fundament af stabilgrus og læggegrus. Herefter kan du hælde sand over fliserne, som børstes rundt på terrassen, og dermed kommer til at lægge sig i mellemrummene mellem fliserne. Alternativt kan fliserne støbes fast, men dette er ikke et must.

Terrasse med træbrædder – den videre proces

Skal din terrasse være af træ er processen en anelse længere. Her kan du starte med at placere fliser i hvert hjørne af terrassen, hvorpå en ramme af lægter placeres. Fliserne gør, at lægterne ikke er i direkte kontakt med jorden, hvilket kan gøre, at træet holder bedre. Lægterne har til formål dels at hæve terrassebrædderne fra jorden, og dermed skabe mulighed for luft under terrassen, for at undgå råd. Desuden tager lægterne noget af det tryk, som er på terrassebrædderne ved brug.

terrasse
Den videre proces til en træterrasse inkluderer blandt andet at lægge lægter ud på dit fundament, hvorpå træbrædderne kan fæstnes. Disse lægter kan med fordel være trykimprægnerede, da det vil sikre dem mod fugt og dermed råd. Dermed sikrer du at selv dit fundament holder længe.

Vil du vide mere om, hvordan du selv kan lave din terrasse? Det kan du læse meget mere om i denne artikel om, hvordan du laver din egen terrasse.

De vigtigste faktorer til et godt fundament til din terrasse

Det aller vigtigste element når du skal lave en terrasse på jord er, at sikre en helt plan overflade og at skabe et fuldstændig solidt grundlag for terrassen. Dette er fuldstændig afgørende for det endelige resultat.

Hvis ikke fundamentet er lavet ordentligt og stabilt risikerer du, at terrassen flytter sig og skrider. Det kan ødelægge al dit arbejde med at lave terrassen, men værst af alt kan det være farligt og risikerer at føre til personskade. Særligt hvis der er tale om en terrasse, som er oppe i højden.

Fundamentet har altså til hensigt primært at sikre:

  1. Din terrasses holdbarhed
  2. Sikkerhed og tryghed ved brug af terrassen.

For at skabe det bedste fundament er dine venner tålmodighed, omhyggelighed og godt værktøj. Det kan være tillokkende at springe over et par trin, eller endda synes unødvendigt at lægge både stabilgrus og læggegrus. Men der er ingen tvivl om, hvad der giver det bedste, pæneste og mest holdbare resultat, når du skal bygge din terrasse.