Flisebelægning på terrasse – Sådan kommer du i gang

Flisebelægning på terrasse behøver ikke være det sværeste i verden. Først og fremmest skal du have gjort forarbejdet til punkt og prikke. Derefter følger selve flisebelægningen med de helt rette materialer.

Der er meget at tage med i sine overvejelser, når der skal lægges fliser på terrassen. Det er nærliggende at gå direkte til at kigge på, hvilken slags fliser, der skal pryde terrassen.

Mindst ligeså vigtigt som selve fliserne er det, at det forberedende arbejde er blevet gjort ordentligt. Hvis du ikke har prøvet at lægge fliser på en terrasse før, kan du guide dig frem ved hjælp af denne artikel.

Flisebelægning terrasse – Det vigtige fundament

Man kommer ikke udenom det. Fundamentet er den vigtigste del af et hvert langtidsholdbart byggeri. Præcis sådan forholder det sig også, når terrassen skal beklædes med fliser.

Du kan investere i nok så flotte og dyre fliser – de kommer ikke til at holde længe, hvis ikke de lægges stabilt med fundamentet på plads nedenunder. Underlaget skal bygges omhyggeligt op med grus og sand, så fliserne får en stabil bund i mange år frem.

For at anlægge terrasse med fliser skal der bruges hele tre forskellige slags materialer til fundamentet: Hvidt sand, vasket sand og stabilgrus.

Materialerne fås naturligvis i varierende kvalitet. Det er stærkt anbefalelsesværdigt at spørge sig til råds hos en fagmand, før man køber ind.

At lægge fliser på terrassen – En videoguide

Opmåling og udgravning – De første skridt på vej mod terrassen med fliser

Før der kan drømmes om hyggestunder i verdensklasse på terrassen med fliser under fødderne, skal der måles op og graves ud. De første skridt er uhyre vigtige at planlægge godt, da der ellers kan komme vidtrækkende konsekvenser på sigt.

Når der graves jord ud til terrassen, skal du gøre plads til cirka 15 cm bundsikringsgrus, 12 cm stabilgrus og 3 cm afretningsgrus. Derudover skal de endelige fliser selvfølgelig også regnes med i udgravningen.

Det bliver så godt som umuligt at rette efter bagefter, så sørg hellere for at måle rigtigt op i første hug. Alt i alt betyder ovenstående estimater, at du skal grave ned til 35 cm dybde. Dette medfører i langt de fleste tilfælde mulighed for et solidt og holdbart fundament.

Ikke nok med at du skal bruge tre slags materialer til fundamentet. Du skal også sørge for et mindre fald, så vand ikke kan hobe sig op over tid.

Bundsikringslag og stampning af sand med pladevibrator

Det nederste lag i fundamentet skal udgøres af vasket sand. Du skal lægge 1,3 oveni laget, da det vil synke, når det stampes. Alt i alt skal du op på et ikke stampet lag på omkring 20 cm for at få pengene til at passe i sidste ende.

Når du anlægger en bundsikring under terrassens fliser, vil vand kunne løbe hurtigere væk end ellers. Du vil på den måde opnå en langt mere stabil flisebelægning end ellers, da frosten ikke vil kunne lave uorden.

Når alle lag af bundsikringen er lagt, skal der anvendes en pladevibrator til at stampe lagene på plads. Sandet og gruset må i den forbindelse hverken være for vådt eller for tørt, da det derved ikke kan komprimeres tilstrækkeligt.

Kantsikring med beton

Med bundsikringen på plads skal kanterne af terrassen sikres med kantblokke. Der skal være plads til minimum 10 cm beton under kantsikringen, hvorfor det kan blive nødvendigt at grave lidt af bundsikringen væk.

En kantsikring i jordfugtig beton anlægges for at forhindre terrassens belægning i at skride ud og blive ustabil.

Beton til kantsikring består gerne af fem dele støbemix, én del cement og lidt vand. Herefter lægges betonen ud i de til formålet udgravede render. Kantsikringen placeres så ovenpå betonen.

Der skal være plads til cirka 5 mm fuge mellem blokkene til kantsikringen. Betonen trækkes i øvrigt en smule op af kantsikringen – dog uden at det på nogen måde bliver til besvær, når fliserne skal lægges.

Afretningslaget lægges og stabiliseres

Med kantsikringen på plads skal der påføres stabilgrus. Dette skal igen lægges i 1,3 gange så tykt et lag som det færdige, da der igen skal stampes. For at nå til et færdigt resultat med 12 cm stabilgrus, skal der altså bruges 15,6 cm, før pladevibratoren kommer i brug.

Inden det er tid til stabilisering med pladevibratoren skal stabilgruset dog trækkes af, så du har en hel plan overflade at arbejde med. Fx et tungt rør kan gøre laget af stabilgrus tilstrækkeligt plant.

Når stabilgruset er anlagt godt, skal der 4 cm afretningsgrus på. Dette består af vasket sand, som efter komprimering med pladevibratoren ender med at være 3 cm tykt.

Vær omhyggeligt med at ramme så tæt på de 3 cm som muligt, da et resultat over eller under vil medføre en ustabil terrasse eller et tyndt lag, der ikke kan afrettes ordentligt.

Et plant afretningslag i den rigtige højde

Nu er det så tæt på at der skal lægges fliser som overhovedet muligt. Afretningslaget skal nu gøres plant i en højde, der sikrer at fliser kan placeres cirka halvanden cm over kantsikringsblokkene.

Dette gøres, da fliser i de fleste tilfælde vil sætte sig én til to centimeter efter anlæggelsen. Man efterstræber altså så ens en højde for hele terrassens underlag som overhovedet muligt.

Og skal der lægges fliser

Med det forberedende arbejde helt på plads er det endelig tid til at lægge fliser på terrassen. Du får brug i den forbindelse brug for at trække snore imellem de enkelte punkter for at holde fugerne så ens som muligt.

Det bør tilstræbes, at få fuger mellem fliserne på cirka 4 mm. Hvis du flytter snorene, så der konstant er en lige linje at arbejde ud fra, kan denne del af arbejdet ikke gå helt galt. Fugerne må aldrig blive så skæve, at det er synligt for det blotte øje.

Du kan i øvrigt glemme alt om at skulle benytte en fiberdug nedenunder til at holde ukrudt væk fra fliserne. Fugerne i betonfliserne forhindrer ukrudtsfrø i at spire op igennem fliserne med bundsikringslaget på plads.

Sideløbende med flisebelægningen fuges der med fugesand. Det skal dog ikke gøres mere jævnligt, end at alle fliser ligger fuldstændig korrekt. Fugesandet spredes trods alt for at sikre så stabil en fremtid som muligt for de færdiglagte fliser.

En gammel terrasse kan såmænd også beklædes med fliser

Når de sidste fliser er lagt færdigt

Med de sidste fliser lagt på plads og fugesand i rillerne, er det tid til at feje rent og de sidste ture med pladevibratoren. Du kører vibratoren i den ene retning, hvorefter der igen spredes fugesand ud.

Herefter fejes der igen rent og pladevibratoren køres i den modsatte retning, før der igen fuges til. Når stabiliteten er sikret i mange år frem, spredes der et sidste forsigtigt lag fugesand ud, som vil lægge sig på plads i den kommende tid.

Betonfliser eller havefliser

Der er rigeligt at vælge imellem, når du skal købe fliser. Du kan gå med de robuste og tunge betonfliser – eller havefliser, som man ser rigtig mange af på danske terrasser.

Det er helt og aldeles en smagssag, hvad man ender ud med at vælge. Nogle terrasseejere vil til hver en tid foretrække maksimal holdbarhed fremfor æstetik.

Flisernes look kan også have meget at gøre med terrassens, husets og havens øvrige udseende at gøre. Du kan roligt gå på jagt fliser, som vil gøre ophold på terrassen så behagelig som muligt.

Der er dem, som vælger fliser så store som muligt, da der på den måde kun skal lægges få. Masser af mindre fliser kan dog bestemt også noget. Det er lidt ligesom valget mellem store panoramaruder eller en masse små vinduer som på gamle bondehuse.

Det er smag og behag, der afgør terrassens udseende i sidste ende.